Về thương hiệu

Với sứ mệnh mang đến những loại trà chất lượng tốt nhất từ đất nước Đài Loan xinh đẹp. Mỗi tách trà đều được pha chế trực tiếp bởi máy chuyên dụng Teapresso và dành chọn tâm huyết để phục vụ khách hàng

Cửa hàng

Chip Mong Bak Touk Center
Chip Mong Bak Touk Center (Thời gian mở cửa)
+855 15 332 509
G01, No. 174, St. Czech Republic Blvd( 169), Corner St. 164, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh.
Exchange Square Mall
Exchange Square Mall (Thời gian mở cửa)
+855 15454708
1F, 106 corner st. 61, Sangkat Wat Phnom, Phnom Penh, Cambodia
CHICHA San Chen BKK (st. 63)
BKK1 (Thời gian mở cửa)
+855 93 518 747
160 Preah Trasak Paem (St. 63), Sangkat Boeung Keng Kang I, Khan Boeung Keng Kang, Phnom Penh, Cambodia
Sen Sok Design Village
SCG Design Village St. 1003, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Kingdom (Thời gian mở cửa)
+855 10 798 887
SCG Design Village St. 1003, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Kingdom
FUN Mall_TK
FUN Mall_TK (Thời gian mở cửa)
+855 96 414 9140
F2,st.315, Sangkat Boeung Kak2, Khan Toul Kork.
Fun Mall (2nd floor, St 315, Phnom Penh 12000, Cambodia